کره شمالی از زلنسکی به خاطر تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی انتقاد کرد


تهران- ایرنا- خواهر رهبر کره شمالی از رئیس جمهور اوکراین به خاطر تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی به شدت انتقاد کرد و گفت: ولودیمیر زلنسکی دچار جنون لاعلاج خود بزرگ پنداری شده است که فکر می‌کند می‌تواند روسیه را شکست دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071457/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF