۱۳ کشته و ۳۵ مجروح بر اثر آتش سوزی در یک کلوپ شبانه در تایلند

اطلاعات بیشتری هنوز در این زمینه منتشر نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84844864/%DB%B1%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%B3%DB%B5-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%BE-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF

به گزارش روز جمعه ایرنا از رویترز، ووتیپونگ سامجای سرهنگ پلیس تایلند گفت که آتش سوزی در کلوپ «مونتین بی» در ناحیه ساتا هیپ حدود ساعت ۱ بامداد جمعه ( به وقت محلی) آغاز شده است و همه قربانیان تاکنون اتباع تایلند هستند.