۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه را محکوم کردند


 نیویورک – ایرنا-  نمایندگان ۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد در نیویورک با انتشار بیانیه ای حمله شرورانه رژیم صهیونیستی علیه اماکن دیپلماتیک و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در دمشق را شدیداً محکوم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85440562/%DB%B1%DB%B2%DB%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1