۱۰۰ شلیک توپخانه ای از سوی کره شمالی به دریای شرق

کره جنوبی پیام هشدار رسمی به کره شمالی ارسال کرده است و از حکومت این کشور خواسته فورا به اقدامات تحریک آمیز پایان دهد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84930762/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82ارتش کره جنوبی همچنین از ۱۰۰ شلیک توپخانه ای در ساعت ۱۳:۲۷ به وقت محلی  از کسونگ کانتی واقع در استان «کانگ وون» به سوی یک منطقه خنثی در مرز دو کشور که در تاریخ ۱۹ سپتامبر سال ۲۰۱۸ از سوی دو کشور به عنوان منطقه بی طرف برای کاهش تنش ها مشخص شده بود، خبر داد.  

آژیر هشدار هوایی کره جنوبی در جزیره اولئونگ اوایل امروز و در پی پرتاب های موشکی کره شمالی به سوی کره جنوبیبه صدا در آمد که نخستین هشدار هوایی در این کشور از سال ۲۰۱۶ است. کره جنوبی در مجموع ۱۳ هشدار دفاعی هوایی از جمله آژیرهای هشدار هوایی را فعال کرد که استفاده از این هشدارها تنها در مواقعی است که حمله ای از سوی دشمن در حال انجام است. هشدارهای امنیتی نیز زمانی ارسال می شود که حمله ای از سوی دشمن پیش بینی می شود.  

وی همچنین از ردیابی سه موشک دیگر کوتاه برد بالستیک از سایتی در نزدیکی شهر ساحلی وون سان در ساعت ۸:۵۱ صبح به وقت محلی خبر داد. یکی از این موشک ها در نزدیکی آبهای کره جنوبی فرود آمده است که موجب افزایش تنش در شبه جزیره کره شده است. از هفت دهه گذشته که دو کره از هم جدا شدند این نخستین بار است که یک موشک کره شمالی به نزدیکی آبهای تحت قلمرو کره جنوبی اصابت می کند.  

به گزارش روز جهارشنبه ایرنا از خبرگزاری یونهاپ، رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد: کره شمالی، چهار موشک کوتاه برد بالستیک از شمال استان پیونگ یانگ حوالی ساعت ۶:۵۱ صبح به وقت محلی به سمت دریای زرد پرتاب کرده است.