یک موسسه تحقیقاتی: موشک کره شمالی از قطعات اروپایی و آمریکایی ساخته شده بود


تهران– ایرنا- یک موسسه تحقیقاتی انگلیسی اعلام کرد: موشک کره شمالی که در جنگ‌ اوکراین استفاده شده بود از صدها قطعه الکترونیکی ساخت شرکت‌های مستقر در اروپا، آمریکا، ژاپن، چین و غیره ساخته شده بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85393570/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C