گلوبال تایمز: کلید حل بی‌ثباتی در خاورمیانه، محدود کردن اسرائیل است


تهران-ایرنا-یک رسانه‌ چینی با انتقاد از رسانه‌ها و مقامات کشورهای غربی که چشمان خود را بر روی حقایق خاورمیانه بسته‌اند، نوشت: کلید حل بی‌ثباتی در خاورمیانه، محدود کردن اسرائیل توسط آمریکا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85448403/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84