گلوبال تایمز: همکاری ایران و چین زمینه ساز توسعه دیپلماسی پایدار


تهران- ایرنا- تارنمای روزنامه گلوبال تایمز چین در گزارشی به سفر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران به چین پرداخته و تاکید کرده است این سفر زمینه را برای توسعه همکاری دو دوست دیرینه بیش از پیش فراهم خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029808/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1