گفت وگوی تلفنی رئیس امارات و نخست‌وزیر ژاپن درباره تحولات منطقه


تهران- ایرنا- منابع خبری گزارش دادند، رئیس امارات متحده عربی و نخست‌وزیر ژاپن تلفنی درباره همکاری‌های دوجانبه و آخرین تحولات منطقه گفت وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85319474/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87