گشت مشترک آمریکا و فیلیپین/ پکن در مورد تعرض به حاکمیت ارضی خود هشدار داد


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به گشت‌زنی مشترک آمریکا و فیلیپین تاکید کرد، پکن قبلا مواضع خود را در مورد حاکمیت ارضی و حقوق دریایی چین به واشنگتن و مانیل اعلام کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85299800/%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF