گسترش همکاری‌های امنیتی ژاپن با سنگاپور و مالزی


تهران– ایرنا- سنگاپور و مالزی به تازگی در حاشیه نشست بزرگداشت پنجاهمین سال همکاری ژاپن-آسه‌آن توافق کردند همکاری های امنیتی خود را با ژاپن گسترش دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85325362/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C