گسترش جایگاه بریکس در عرصه تجارت جهانی غیرقابل انکار است

وایوی تاکید کرد: «آمریکا به کاهش جایگاه دلار در عرصه تجارت جهانی پی برده است. آنها جایی برای رفتن ندارند. آنها باید این واقعیت را بپذیرند که بریکس به طور دائم در حال تحول است و حتی قدرت این گروه فراتر از غرب شده است.»

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری تاس، به اعتقاد کارشناسان با وجود تحریم‌های غرب، گسترش بریکس و جایگاه این گروه در عرصه تجارت جهانی غیرقابل انکار است و باید غربی با این مساله کنار بیاید.

ژانگ وایوی ، مدیر انستیتوی چین در دانشگاه فودان شانگهای در نشستی اظهار داشت: گسترش بریکس یک چالش برای غرب است، اما غرب باید با توسعه این گروه کنار بیاید و مسیر خود را در کنار پیشرفت بریکس تنظیم کند.

این استاد دانشگاه توضیح داد که سیاست تحریمی دولت آمریکا علیه روسیه با هدف کاهش ارزش روبل روسیه و تضعیف ثبات اقتصادی این کشور، موجب از بین بردن زنجیره های تامین اقتصادی شده است.

این کارشناس چینی در پایان سخنانش به این موضوع اشاره کرد که پیشرفت کشورهای عضو بریکس و افزایش سهم این گروه در عرصه تجارت جهانی موجب ساخت دنیایی چندقطبی شده است که از سوی همه کشورهای مورد احترام است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85514315/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA