گروه هفت پرتاب آزمایشی موشک بالستیک قاره‌پیمای کره شمالی را محکوم کرد


تهران- ایرنا- وزرای خارجه کشورهای گروه هفت در بیانیه‌ای پرتاب آزمایشی موشک بالستیک قاره‌پیما (ICBM) از سوی کره شمالی را محکوم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85327291/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85