گروه هفت: درباره تحولات روسیه لحظه به لحظه هماهنگی داریم


تهران- ایرنا- وزرای گروه ۷ در یک کنفرانس آنلاین با اشاره به تحولات روسیه اعلام کردند درباره وضعیت این کشور هماهنگی لحظه به لحظه دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150628/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85