گام‌های جدید چین در کاهش محدودیت های کرونایی


تهران- ایرنا- پس از آنکه از مردم چین خواسته شد مسوولیت بیشتری را برای حفظ سلامت خود بر عهده بگیرند، چین گام های جدیدی را در کاهش محدودیت های کرونایی در این کشور اتخاذ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962435/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C