کیک ۴۴ سالگی انقلاب اسلامی ایران در پکن بُرش خورد


تهران – ایرنا – همزمان با جشن باشکوه چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سراسر جهان، کیک مزین به پرچم سه رنگ و پرافتخار جمهوری اسلامی ایران و پرچم چین به نشانه روابط دوستانه دو کشور و به عنوان نماد چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران بُرش خورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026762/%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%DB%B4%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF