کیشیدا؛ ژاپن و یک رسوایی مالی دیگر


تهران- ایرنا- فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن درحالی از رهبری فراکسیون خود به علت رسوایی مالی استعفا می‌دهد که این سندروم از همان سال‌های ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم هم از نظر سیاسی و هم مالی گریبانگیر این کشور بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85316280/%DA%A9%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1