کیسینجر: آمریکا باید بدنبال تنش‌زدایی با چین باشد


تهران – ایرنا- وزیر اسبق امور خارجه آمریکا در صدمین سالگرد تولدش به رسانه های آمریکایی از نگرانی هایش در روابط کنونی پکن و واشنگتن گفت و اعلام کرد: این رویکرد تقابلی ممکن است دو طرف را به «تقابل بی پایان» بکشاند و هر دو کشور در رسیدن به هدف مورد نظر شکست بخورند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123689/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF