کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای در ژاپن آغاز شد


تهران- ایرنا- کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای روز یکشنبه در شهر هیروشیما در ژاپن آغاز بکار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966882/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF