کمبود خلبان عامل لغو پروازهای هواپیمایی هنگ کنگ


تهران-ایرنا- شرکت هواپیمایی «کاتای پاسیفیک» هنگ کنگ به دلیل کمبود خلبان در آستانه سال جدید میلادی، ده ها پرواز خود را طی یک هفته لغو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85337152/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF