کره شمالی ۱۳۰ گلوله توپخانه شلیک کرد


تهران- ایرنا- کره شمالی اعلام کرد که همزمان با رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا بیش از ۱۳۰ گلوله توپخانه شلیک کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962356/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF