کره شمالی همکاری تجاری با سئول را کنار گذاشت


تهران- ایرنا- با تشدید تنش‌ها در شبه‌جزیره کره، پارلمان کره شمالی به لغو قوانین مرتبط با همکاری اقتصادی با کره جنوبی رای داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85381104/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA