کره شمالی سیاست دوگانه واشنگتن در قبال پرتاب ماهواره را محکوم کرد


تهران- ایرنا- کره شمالی امروز دوشنبه سیاست‌های دوگانه آمریکا را در زمینه برنامه‌های هوافضا و کمک به کره جنوبی برای پرتاب یک ماهواره شناسایی نظامی هم‌زمان با زیر سوال بردن اقدام مشابه پیونگ یانگ، محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85311629/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85