کره شمالی در حال آماده‌سازی برای مرحله نهایی سومین پرتاب ماهواره‌ای


تهران- ایرنا – سازمان اطلاعات کره جنوبی در گزارشی به نمایندگان مجلس این کشور از آماده‌سازی مرحله نهایی سومین پرتاب ماهواره کره شمالی پس از دو پرتاب ناموفق در اوایل سال جاری میلادی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85277687/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C