کره شمالی خواستار توقف رزمایش نظامی آمریکا و کره جنوبی شد


تهران- ایرنا- وزارت خارجه کره شمالی بامداد یکشنبه از سازمان ملل متحد خواست تا از آمریکا و کره جنوبی بخواهد که رزمایش‌های نظامی خود را متوقف کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047674/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%AF