کره شمالی بار دیگر بر حق مشروع خود برای پرتاب ماهواره‌های نظامی به فضا تاکید کرد


تهران- ایرنا- کره شمالی بار دیگر بر حق مشروع خود برای پرتاب ماهواره‌های نظامی به فضا تاکید کرد و هشدار داد که ماهواره نظامی که ماه گذشته به فضا پرتاب کرده است می‌تواند در صورت نیاز حملات مسلحانه مهیبی را هدایت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85317138/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C