کره شمالی: آمریکا حامی تروریسم است


تهران- ایرنا – کره شمالی از آمریکا برای اجتناب از استرداد مردی که در سال ۲۰۱۹ سعی در ورود به سفارت کره شمالی در اسپانیا داشت انتقاد کرد و گفت واشنگتن حامی تروریسم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073059/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA