کره جنوبی و لهستان در ساخت خودروهای زرهی همکاری می کنند


تهران – ایرنا – سازمان تهیه و تولید تسلیحات دولتی کره جنوبی روز شنبه اعلام کرد این کشور و لهستان در حال بررسی پروژه مشترکی برای تولید خودروهای زرهی چرخدار هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135443/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D9%87%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF