کره جنوبی و ازبکستان همکاری های دفاعی-تسلیحاتی را گسترش می دهند


تهران – ایرنا – وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد، لی جونگ سوپ، وزیر دفاع امروز دوشنبه برای گفت و گو و با هدف گسترش همکاری های دفاعی و صنایع تسلیحاتی دوجانبه عازم ازبکستان می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185455/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF