کره جنوبی وارد مرحله احیای اقتصادی می شود


تهران- ایرنا -وزیر دارایی کره جنوبی امروز اعلام کرد ؛ این کشور بانشانه های جهش صادرات و با وجود افزایش تنش ها در خاورمیانه که منجر به شرایط نامطمئن شده است، وارد مرحله احیای اقتصادی می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85258725/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF