کره جنوبی نسبت به عواقب پرتاب‌های موشکی کره شمالی هشدار داد


تهران- ایرنا – ستاد مشترک نیروهای مسلح کره جنوبی امروز دوشنبه اعلام کرد مسئولیت وخیم‌تر شدن احتمالی اوضاع پس از پرتاب موشک دوربرد بالستیک کاملا بر عهده کره شمالی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85325529/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF