کره جنوبی صادارت تسلیحات را به ۲۰ میلیارد دلار افزایش می دهد


تهران- ایرنا- وزیر دفاع کره جنوبی اعلام کرد این کشور تصمیم دارد تا پایان سال جاری میلادی ارزش صادرات تسلیحات نظامی را به ۲۰ میلیارد دلار افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085438/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF