کره جنوبی در سراشیبی پیری جمعیت


تهران – ایرنا – بر اساس داده‌های روز چهارشنبه اداره آمار کره جنوبی، این کشور در کاهش متولدین رکورد جدیدی ثبت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85240592/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA