کره جنوبی با دولت روسیه برای حمله تروریستی مسکو ابراز همدردی کرد


تهران – ایرنا – کره جنوبی امروز شنبه ضمن ابراز همدردی با دولت روسیه برای جان باختن ده ها شهروند این کشور در یک حمله تروریستی به سالن کنسرت مسکو، به خانواده‌های ‌قربانیان این حادثه نیز تسلیت گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85425112/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C