کره‌شمالی: یک موشک با کلاهک فوق‌العاده بزرگ آزمایش کردیم


تهران- ایرنا- کره شمالی از آزمایش یک موشک کروز با کلاهک «فوق‌العاده بزرگ» خبر داده که به اعتقاد برخی رسانه‌ها موشک پرتاب شده قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85374483/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%DA%A9-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85