کره‌شمالی در مورد عواقب رزمایش آمریکا و کره‌جنوبی هشدار داد


تهران- ایرنا- کره‌شمالی در مورد عواقب برگزاری تمرین‌های نظامی گسترده آمریکا و کره‌جنوبی که در هفته جاری آغاز شده است، هشدار داد و از دو کشور خواست تا «رزمایش‌های دیوانه‌وار» را متوقف کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85408544/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF