کاهش شدید کارگران چینی در آفریقا


تهران-ایرنا- نشریه «صندوق بین‌المللی پول» اعلام کرد در پی اتمام بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی و همچنین دوره‌های تربیت تکنسین‌های بومی در آفریقا، جمعیت کارگران چینی در این قاره به شدت کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85414871/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7