کانادا آزمایش کرونا برای ورود مسافر از چین را الزامی کرد


تهران- ایرنا- کانادا بامداد یکشنبه آزمایش کرونا برای مسافر ورودی از چین، ماکائو و هنگ‌کنگ را بطور موقت الزامی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985269/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF