کاظمی قمی: ایران و روسیه عزم مشترک برای پایان دادن به بحران افغانستان دارند

.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943366/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

وی تصریح کرد: جریان ثبات‌زدا تلاش دارد تا با استفاده از ابزارها از جمله داعش تداوم بحران در افغانستان را دنبال کند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا،  کاظمی قمی در توئیتر خود نوشت: در دیدار با سفیر روسیه در تهران، درباره همکاری‌ها و نگرانی‌های مشترک از جمله تروریسم و حامیان آن در افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان همچنین در سفر اخیر به پاکستان در حساب کاربری خود در توییتر 18 آبان ماه جاری نوشته بود:  امنیت و ثبات افغانستان به معنای امنیت در کشورهای منطقه است اما آمریکا و برخی دولت‌های همکار آن اساس بی ثباتی در منطقه هستند.