ژنرال «دونگ جون» سکاندار وزارت دفاع ملی چین شد


تهران-ایرنا- کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین پس از دو ماه برکناری ژنرال «لی شانگ فو» از سمت خود بدون ارائه هیچ دلیلی، امروز ژنرال «دونگ جون» را به‌عنوان وزیر دفاع ملی این کشور انتخاب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85337073/%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF