ژاپن وقفه بشردوستانه در جنگ غزه را خواستار شد/ کمک ۶۵ میلیون دلاری توکیو به جنگ‌زدگان


تهران- ایرنا – وزیر امورخارجه ژاپن از رژیم اسرائیل خواست برای رساندن کمک های بشردوستانه به غزه با توجه به افزایش تقاضای موارد کمک ها، جنگ را متوقف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85280109/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DB%B6%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86