ژاپن قانونی برای استفاده از راکتورهای اتمی بالای ۶۰ سال تصویب کرد


تهران- ایرنا – پارلمان ژاپن امروز چهارشنبه لایحه ای را تصویب کرد که اجازه می دهد راکتورهای اتمی بالای ۶۰ سال نیز برای کمک به حذف استفاده از سوخت فسیلی برای تامین ذخایر انرژی کار کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127431/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8