ژاپن در تلاش برای تولید انرژی بادی در آن سوی آب‌های سرزمینی


تهران- ایرنا- ژاپن در تلاش برای به صفر رساندن تولید کربن و تضمین امنیت انرژی در بحبوحه جنگ روسیه در اوکراین، در حال برنامه ریزی برای گسترش تولید برق بادی فراساحلی فراتر از آب های سرزمینی خود است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85019762/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C