ژاپن خواستار وقفه در جنگ غزه شد


تهران- ایرنا – وزیر امورخارجه ژاپن از رژیم اسرائیل خواست برای رساندن کمک های بشردوستانه به غزه با توجه به افزایش تقاضای موارد کمک ها، جنگ را متوقف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85280109/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%AF