ژاپن تکنولوژی هوشمند کشاورزی برای اوکراین فراهم می کند


تهران- ایرنا -منابع دولتی ژاپن اعلام کردند این کشور به دنبال یافتن راه هایی برای فراهم کردن خدمات مراقبت پزشکی راه دور و تکنولوژی هوشمند کشاورزی به اوکراین در راستای کمک به احیای اقتصادی و بازسازی مناطقئ جنگ زده این کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85258689/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF