ژاپن، کره جنوبی و هند جایگزین چین در پروژه‌های ریلی فیلیپین


تهران – ایرنا – رئیس سازمان حمل و نقل ریلی فیلیپین امروز دوشنبه اعلام کرد ژاپن، کره جنوبی و هند پیشنهاد سرمایه گذاری بر روی سه پروژه راه آهن این کشور به ارزش ۵ میلیارد دلار داده اند آن هم بعد از اینکه مانیل سال گذشته چین را به عنوان منبع مالی کنار گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85282417/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86