چین کاووشگر خورشیدی پیشرفته Kuafu-1 را به فضا پرتاب کرد

به گزارش ایرنا ، شبکه تلویزیونی سی جی تی ان چین گزارش داد که این ماهواره در ساعت 7:43 صبح به وقت پکن بر فراز یک موشک حامل Long March-2D از مرکز پرتاب ماهواره جیوکوان در شمال غربی چین پرتاب شد و وارد مدار تعیین شده قرار گرفته است.

این ماهواره 888 کیلوگرمی که مجهز به سه ابزار است، بینش هایی را در مورد چگونگی ایجاد جهش جرم تاج و سایر فوران ها توسط میدان مغناطیسی خورشید ارائه می دهد. ابزارهای آن عبارتند از یک تصویربردار مغناطیسی برداری تمام خورشیدی، یک تلسکوپ خورشیدی آلفای لیمان و یک تصویربردار اشعه ایکس سخت خورشیدی. قرار است به مدت چهار سال به بهره برداری برسد.

این پرتاب، چهارصد و چهل و دومین ماموریت موشک های سری Long March است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84907051/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-Kuafu-1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AFاین کاوشگر با نام Kuafu-1 (جستجوی خورشید در اساطیر چین باستان) در مداری در فاصله 720 کیلومتری زمین و به طور دائم رو به خورشید عمل خواهد کرد.