چین: کار زیادی پیش از نشست صلح اوکراین باید انجام شود


تهران- ایرنا- به دنبال اعلام سوئیس برای میزبانی از یک کنفرانس صلح در مورد اوکراین در ماه‌های آینده، پکن تاکید کرد که پیش از برگزاری نشست صلح کار زیادی باید انجام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85447860/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF