چین پیشگام جنگ سبز با تغییرات اقلیمی


تهران- ایرنا- چینی ها علاوه بر اینکه درحال ساخت و نصب گسترده صفحات خورشیدی در نقاط مختلف این کشور برای تولید انرژی پاک هستند، بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده این صفحات خورشیدی به تمام نقاط جهان از جمله کشورهای اروپایی هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090842/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C