چین و نائورو روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند


تهران- ایرنا- چین و نائورو روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترک درباره ازسرگیری روابط دیپلماتیک در سطح سفیران، توافق تازه‌ای امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85364273/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF