چین و مصر همکاری‌های فضایی را گسترش می‌دهند


تهران-ایرنا- در پی پرتاب موافقیت‌آمیز ماهواره سنجش از راه دور مصری از پایگاه فضائی چین، دو کشور بر گسترش همکاری‌های فضائی تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85314980/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF